Kalender

16/09/2019 - 22/09/2019

mandag (16/09/2019)
9:30 - 10:15 Stimulastik® dec18/jan/feb 19 - med Michelle Rødbro Bengtsen
10:30 - 11:15 Stimulastik® nov/dec/jan - med Michelle Rødbro Bengtsen
11:30 - 12:15 Stimulastik® april/maj/juni babyer - med Michelle Rødbro Bengtsen
12:30 - 13:15 Stimulastik® juni/juli babyer - med Michelle Rødbro Bengtsen
tirsdag (17/09/2019)
10:30 - 11:15 Stimulastik® juli/august babyer - med Michelle Rødbro Bengtsen
11:30 - 12:15 Drop-in-babygymnastik - med Michelle Rødbro Bengtsen
12:30 - 13:15 Drop-in-babygymnastik - med Michelle Rødbro Bengtsen
13:30 - 14:15 Stimulastik® september/oktober babyer 2018 - med Michelle Rødbro Bengtsen
16:30 - 17:15 Stimulastik® 1-2,5 år - med Michelle Rødbro Bengtsen
onsdag (18/09/2019)
10:30 - 11:15 Stimulastik® november/december babyer - med Michelle Rødbro Bengtsen
16:30 - 17:15 Stimulastik® 2,5-4 år - med Michelle Rødbro Bengtsen
torsdag (19/09/2019)
9:30 - 10:15 Stimulastik® okt/nov baby - med Michelle Rødbro Bengtsen
11:30 - 12:15 Drop-in-babygymnastik - med Michelle Rødbro Bengtsen
mandag (23/09/2019)
9:30 - 10:15 Stimulastik® dec18/jan/feb 19 - med Michelle Rødbro Bengtsen
10:30 - 11:15 Stimulastik® nov/dec/jan - med Michelle Rødbro Bengtsen
11:30 - 12:15 Stimulastik® april/maj/juni babyer - med Michelle Rødbro Bengtsen
12:30 - 13:15 Stimulastik® juni/juli babyer - med Michelle Rødbro Bengtsen

16/09/2019 - 22/09/2019