Asymmetrisk Tonisk Nakke Refleks (ATNR)

 Asymmetrisk Tonisk Nakke Refleks (ATNR)

Asymmetrisk Tonisk Nakke Refleks (ATNR) koordinerer ekstensionen af vores arme og ben som en respons på, at hovedet drejes i deres retning. Det sker når barnet ligger på ryggen og hovedet drejes mod den ene side hvorefter arm og ben strækkes som en reaktion på denne refleks mens den modsatte side bøjes. ATNR er også ansvarlig for alle de små spark, vi mærker når barnet ligger i vores mave. Refleksen hjælper også barnet i den rette position når barnet skal ned igennem fødselskanalen.

Kliniske undersøgelser viser, at op til 10% af både børn og voksne har en ikke integreret asymmetrisk tonisk nakke refleks. Hvis barnet ikke har integreret ANTR omkring 6 mdr. alderen, vil den lille baby have svært ved at vende sig fra ryg til mave, da hovedet vendes i drejningsretningen, hvorved ansigtsarmen strækkes og i stedet for at fremme bevægelsen kommer til at virke som en stopklods.

Bliver refleksen ved med at være aktiv, kan det have betydning for:

Visuelle (syn) symptomer på at ATNR er aktiv:

 • Har svært ved at skifte fokus fra nærsynet til langsynet eller at tage noter fra tavlen i skolen
 • Udfordringer med følge ordene især ved midterlinjen og visuel opmærksomhed ved læsning

Motoriske symptomer på at ATNR er aktiv:

 • Har svært ved at krydse kroppens midterlinje
 • Har ikke etableret en dominant hånd, fod, øre eller øje (bruger højre/venstre lige meget)
 • Har svært ved at kaste og gribe en bold (hånd-øje koordination)
 • Center for balance kan være påvirket når hovedet bevæger sig fra side til side, så barnet ser ud til at være kluntet eller akavet
 • Undgår sport eller har manglende færdigheder i at blive bedre til fysiske aktiviteter
 • Har svært ved at lære at cykle

Andre symptomer på en aktiv ANTR:

 • Har svært ved at skrive og tænke på samme tid
 • Dårlig håndskrift: skifter hånd mens barnet skriver
 • Læringsproblemer i skolen, i basis emner, såsom at lære at læse, stave og regne
 • Har svært ved omvendt ordstilling/tal

Har du lyst til at læse mere om de andre Primitive reflekser?

Du finder dem her:

Jeg har delt dem ind i den rækkefølge jeg arbejder med dem i.

Har du spørgsmål omkring forløb, så tjek gerne siden ud om Primitive Reflekser, hvor jeg har besvaret de spørgsmål, som jeg ofte får stillet i forbindelse med et forløb>>

Praktiske oplysninger

Du kan som forældre hjælpe Dit barn

Sansemotoriske problemer kan vise sig på mange forskellige måder. Barnets motorik har indflydelse på deres koncentrationsevne, læring og videre færden i livet. En forsinket sanseintegration kan tage tid at opbygge, men hjælpes på vej af sjove og nemme sansemotoriske lege og øvelser. Når ANTR ikke er integreret i tilstrækkelig grad, kan barnet have svært ved at krydse kroppens lodlinje. Hvis barnet skal følge et objekt, der bevæges vandret, vil der ofte kunne observeres en tøven, når objektet krydser midterlinjen. Det samme vil være sig gældende, når barnet senere skal lære at læse og benytter sig af hovedbevægelser, fordi hoved, hånd og øjne stadig bevæger sig sammen og ikke bevæges hver for sig.

Hos Leg med Sanserne vil vi kunne teste den asymmetriske toniske nakke refleks og lave målrettet øvelser hertil. Vi tilbyder test, observation samt at skræddersy et forløb, som er målrettet jeres familie. Den sansemotoriske træning kan foregå i vores lokaler eller vi kan lave et hjemmetræningsprogram. Vi kan også lave en kombination af disse to.

Vi tilbyder at udfylde og lave en analyse af barnets sensoriske profil for at kortlægge barnets sansemønster.

Lad os tage en afklarende snak om jeres behov og ønsker. Starter I et forløb hos os, er denne samtale GRATIS.

Kontakt os gerne

kontakt@legmedsanserne.dk
? 21294874

Betaling foregår som:
Bankoverførsel Reg: 3409 Konto: 11657214
eller MobilePay til 52541

Faktura eftersendes pr. email

Hvor stor betydning har sanseintegration for barnets trivsel?

Barnets motoriske udvikling er nøje sammenhængende med dets intellektuelle og fysiske udvikling. Mange studier har vist at udviklingen af hjernen, sanseopfattelsen og motorikken går hånd i hånd. Trods denne viden har over 10% af de danske børn, der starter i skolen, motoriske udfordringer i en grad, at det påvirker deres trivsel, læring og sociale relationer.

Børn med problemer med sanseintegration og motorik får lavere selvværd og lyst til at trække sig fra de situationer, hvor de føler sig usikre. Det er her, vi kan bidrage med at sætte fokus på sanser og motorik.