Individuel sansemotorisk træning

Vi hjælper dit barn til få styr på motorikken

Hos Leg med Sanserne tilbyder vores uddannede børneergoterapeuter en grundig sansemotorisk undersøgelse samt individuel sansemotorisk træning. Sansemotorisk træning handler om at styrke grovmotorikken igennem leg og aktiviteter for at stimulere de forskellige sansesystemer. Det gør vi igennem et målrettet forløb som vi tilpasser jeres barns behov.

En velfungerende sanseintegration er fundamentet for dit barns udvikling, kropsbevidsthed, koordination, indlæring, lyst til leg og udvikling, sociale færdigheder, koncentrationsevne og ikke mindst selvtillid og selvværd.

Vil du gerne hjælpe dit barn med at få styr på motorikken?

Hvor stor betydning har sanseintegration for barnets trivsel?

Sansemotoriske problemer kan vise sig på mange forskellige måder. Barnets motorik har indflydelse på deres koncentrationsevne, læring og videre færden i livet. En forsinket sanseintegration kan tage tid at opbygge, men kan hjælpes på vej af sjove og nemme sansemotoriske lege og øvelser.

Leg med Sanserne tilbyder individuel sansemotorisk træning, inspiration, vejledning og rådgivning. Vi hjælper dit barn, til at blive den bedste version af sig selv. Vi skræddersyr altid vores forløb, så det passer lige til dit barn og jeres behov.

Priser

Individuel sansemotorisk forløb

Se vores priser her>>

Har dit barn udfordringer med sansemotorikken?

Kan det vise sig ved følgende symptomer

Adfærdsmæssige symptomer:

 • Lav stress tolerance og viser tegn på ”frys” i stressede situationer.
 • Altid i kæmp eller flygt tilstand
 • Emotionel ustabil; humørsvingninger
 • Oplever angst, kronisk frygt, fobier (rigtige eller forestillinger) panikangst
 • Lav impulskontrol; tendens til at blive aggressiv
 • Kan ikke lide ændringer eller overraskelser; dårlige overgangsfærdigheder
 • Undgår sociale situationer
 • Sensitiv på sensorisk information (føle, lyd, lys, smag og lugt)

Visuelle (syn) symptomer:

 • Har svært ved visuel perception (har svært ved at se hvad der kommer imod dem, eller at aflæse fra tavlen i skolen)
 • Udfordringer med følge ordene og visuel opmærksomhed ved læsning
 • Svært ved sort print på hvidt papir
 • Har svært ved øjenkontakt, genert, tendens til at isolere sig
 • Lyssensitivitet
 • Har svært ved at skifte fokus fra nærsynet til langsynet eller at tage noter fra tavlen i skolen
 • Udfordringer med følge ordene især ved midterlinjen og visuel opmærksomhed ved læsning

Auditive (lyd) symptomer:

 • Har svært ved at ignorere baggrundslyd
 • Har svært ved at koncentrere sig

Motoriske symptomer:

 • Indre øreproblemer, specielt med balance – typisk ørebørn
 • Balance problemer, kluntede, falder let, eller har svært ved sport
 • Dårlig koordination
 • Fysisk frygtsom
 • Dårlig udholdenhed
 • Anspændt/høj muskeltonus
 • Har svært ved at krydse kroppens midterlinje

Andre symptomer:

 • Har svært ved at skrive og tænke på samme tid
 • Dårlig håndskrift: skifter hånd mens barnet skriver
 • Læringsproblemer i skolen, i basis emner, såsom at lære at læse, stave og regne
 • Har svært ved omvendt ordstilling/tal
 • Har ikke etableret en dominant hånd, fod, øre eller øje (bruger højre/venstre lige meget)
 • Har svært ved at kaste og gribe en bold (hånd-øje koordination)
 • Center for balance kan være påvirket når hovedet bevæger sig fra side til side, så barnet ser ud til at være kluntet eller akavet
 • Undgår sport eller har manglende færdigheder i at blive bedre til fysiske aktiviteter
 • Har svært ved at lære at cykle

Barnet behøver ikke have udfordringer med alle symptomer.

Læs om Fionas forløb her

CASE

Fionas Historie

Fiona er en pige som i december 2018 var 2,5 år, da mor kontaktede mig for at få udfyldt en sensorisk profil på sin datter. Forældrene oplevede at Fiona havde motorisk uro og havde svært ved at falde i søvn. Fiona vågnede ofte om natten og kunne være vågen op til et par timer i løbet af natten.

Profilen viste at Fiona bearbejdede balance og bevægelsesindtryk samt var sansesøgende i mindre grad end de fleste andre. Desuden havde Fiona svært ved at regulere sin arousal (vågenshedstilstand),  som viste sig ved uro og at hun havde svært ved at falde i søvn til natten.

Den motoriske undersøgelse hos os, viste at Fiona var tyngdekraftusikker. Fiona var angst for at slippe underlaget og komme op i højden som begrænsede hendes motoriske udfoldelsesmuligheder. Så vi tilrettelagde vores ergoterapi herefter.

Vi har gode erfaringer med at kombinere ergoterapi og kiropraktik. Jeg henviste derfor Fiona til en dygtig kiropraktor, da det at få løsnet op for spændinger i nervesystemet er en effektivt virkemiddel, til at få Fiona til at kunne tåle bevægelsesindtryk, som ikke var kontrolleret af Fiona selv.

Tyngdekraftsusikkerhed

Tyngdekraftusikkerhed knyttes til nedsat modulation af vestibulær information fra tyngdereceptorerne i det indre øre.

Tyngdemæssig sikkerhed er en del af det fundament, vi bygger vores følelsesmæssige relationer til andre mennesker på. Hvis et barns forhold til tyngdekraften og jorden oplevelse usikkert kan det gå ud over relationen til andre, fordi barnet vil opleve angst og gå glip af oplevelser sammen med andre.

Hvordan hjalp vi Fiona?

Fiona fik 5 individuelle sansemotoriske træningssessioner hos os, kombineret med kiropraktik og kan nu bedre tåle:

 • bevægelse i forhold til lodlinjen
 • at være ude af den oprejste stilling
 • ikke at have fast grund under fødderne

Derudover har forældrene fået råd og vejledning i hvordan de kan understøtte Fiona i at afprøve nye og udfordrende aktiviteter i eget hjem, således at Fionas angst for disse reduceres. Mor beretter i øvrigt om, at Fiona sover bedre om natten.

sHZr-Aqw

Find Leg med Sanserne

 Vores lokaler ligger på Rugårdsvej 15 A, 5000 Odense C. (Find vej her).

Vi har masser af gratis parkeringspladser