Sensorisk Profil

Er du klar til at forstå dit barns sansemønster?

Sanseinformationer er det brændstof der får hjernen til at virke

Sensorisk Profil-forløbet er et forløb til dig, som er klar til at skabe balance i dit barns sansesystem. Til dig som er nysgerrig på, hvordan sensoriske responser virker, side om side med emotionelle og kognitive responser og gør det muligt at forstå dit barn bedre. Det er også til dig, som gerne vil arbejde i dybden med dit barns sansebearbejdning for at få krop og hjerne til at fungere bedst muligt.

Min garanti til jer, er redskaber som giver jer en forståelsesramme for jeres barn.

min allerbedste introduktion til den sensoriske profil

Det koster dig kun din e-mail.

Få mit mini-foredrag ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev.

Du kan hoppe med ved at taste dine oplysninger ind i boksen herunder 👇

Praktiske oplysninger

Hvad er en Sensorisk Profil?

Hos Leg med Sanserne tilbyder vi at lave en sensorisk profil (sanseprofil) af dit barn. Hjernen har brug for et væld af information, og denne information kommer fra sanserne. Sensorisk information hjælper os til at forstå vores egen krop og verden omkring os. Vores kropssanser fortæller os om vores krops og kropsdelenes form og position, om hvordan kroppen føles, når den bevæger sig, og om de ting vi putter ind i munden og i området omkring den.

Den sensoriske profil er udviklet af ergoterapeut Winnie Dunn og er til gavn for alle, men er et særligt godt redskab, hvis I har bekymringer om barnet har udfordringer med sansebearbejdningen. Den Sensoriske Profil  kan kortlægge dit barns sansemønster og dermed give os en idé om, hvilke specifikke sansemotoriske øvelser der skal til, for at styrke dit barns sensoriske, motoriske og kognitive udvikling.

Hvordan foregår forløbet?

 1. Førstegangskonsultation: du booker en førstegangskonsultation, hvor jeg i samvær med barnet, gør iagttagelser af barnet som indeholder en række specifikke, neuromotorisk baserede aktiviteter, lege og sociale sammenhænge, laver mine observationer.
 2. Standardiserede test: Vi aftaler næste konsultation, som er med henblik på udfyldelse af den sensoriske profil (Dunn, 1994). Alt efter barnets alder og i samarbejde med jer, vurderes det om barnet skal deltage i udfyldelsen af profilen. Nogen børn kan svare for sig selv, omkring reaktioner på forskellige sanseindtryk.
 3. Overdragelse af den sensoriske profils resultater, dette sker mundtligt, der i gangsættes hjemmeprogram
 4. Opfølgende konsultation(er): vi mødes til opfølgende konsultation(er), justerer og tilpasser programmet

Med mindre andet aftales, foregår alle konsultationer i min praksis.

Hvor stor betydning har sansebearbejdning for barnets trivsel?

Sansemotoriske problemer kan vise sig på mange forskellige måder. Barnets sansebearbejdning har indflydelse på dets koncentrationsevne, læring og videre færden i livet. Udfordringer med at sansebearbejde kan tage tid at opbygge, men kan hjælpes på vej af sjove og nemme sansemotoriske lege og øvelser.

Hos Leg med Sanserne tilbyder vores uddannede børneergoterapeut en grundig sansemotorisk undersøgelse samt individuel sansemotorisk træning, inspiration, vejledning og rådgivning. Sansemotorisk træning handler om at styrke grovmotorikken igennem leg og aktiviteter for at stimulere de forskellige sansesystemer. Det gør vi igennem et målrettet forløb som vi tilpasser jeres barns behov. Jeg hjælper jeres familie til at få en større forståelsesramme af jeres barns sansebearbejdning og hvordan sansesystemerne fungerer.

Hvornår er det en god idé med en Sensory Profile?

Det er en god ide at få lavet denne profil, hvis jeres barn har koncentrationsproblemer, har problemer med indlæring eller reagerer uhensigtsmæssigt (overreagerer eller underreagerer) på helt almindelige dagligdags situationer.

Barnet har brug for støtte

Hvis barnets sanseintegration ikke udvikles optimalt, kan det hæmme barnets motoriske, følelsesmæssige og intellektuelle udvikling. Det giver altid mening at træne barnets sanseintegration, da det i de fleste tilfælde vil give bedre forudsætninger for læring og udvikling. 

Hvordan oplever vi at barnet har problemer med motorik og sanseintegration?

Barnet vil typisk have et eller flere af disse tegn:

 • Dårlig balance, bliver let svimmel, er bange for højder
 • Klodset
 • Overdreven lys/lyd/lugt-følsomhed
 • Søvnbesvær
 • Vælger at være tilskuer fremfor aktiv i legene
 • Kan være vilde/urolige eller meget stille
 • Har indlæringsvanskeligheder
 • Bliver hurtigt træt og opgivende
 • Har svært ved at koncentrere sig
 • Har behov for meget faste rutiner
 • Har svært ved at mærke sin krop
 • Har svært ved at tage tøj af og på
 • Har et stort behov for kontrol
 • Er til én bestemt type mad
 • Har berøringsangst
 • Har svært ved at koordinere bevægelser

Pakkeløsninger på Sensorisk Profil og sansemotorisk træning

Vælg den pakkeløsning som passer jeres familie*:

*Der følger IKKE en førstegangskonsultation med i pakkeløsninger, og skal bookes og afregnes ud over pakkeløsningen.

Vi-kan-selv-forløbet

5000
SP udarbejdes, 1,5 t
SP overdrages mundtligt, 2 t
Inkl. hjemmeprogram
1 opfølgende konsultation efter 2-3 mdr.
Vi kan selv-forløbet

Coaching-forløbet

8200
SP udfyldes, 1,5 t
SP overdrages mundtligt, 1,5 t
Inkl. hjemmeprogram, løbende tilpasning og justering
6 opfølgende konsultationer, én gang i mdr,
Vi har brug for støtte og coaching

ALL-IN-forløbet

13999
SP udfyldes, 1,5t
SP overdrages mundtligt - 1,5t
Inkl. hjemmeprogram, løbende tilpasning og justering
6 opfølgende konsultationer, én gang i mdr.
En rapport af den sensoriske profil
Vi går all-in!

Hvilke fordele er der ved at vælge et forløb?

Føler du også det er uoverskueligt, at få ro på den lille krop og finde de rette strategier til dit barns sansesystem?

Et Sensorisk Profil forløb er til dig der vil have den direkte vej til at skabe ro og balance i dit barns sansesystem uden at gå på kompromis med den dit barn er.

Et Sensorisk Profil forløb er et holistisk forløb hvor du får hjælp og støtte fra en erfaren børneergoterapeut, som har gået og stadig går vejen – så du ikke skal gætte dig frem, men kan fokusere på at være der 100% for dit verdensmenneske.

Sammen lægger vi jeres unikke plan, så I kan få mere ro på nervesystemet.

Jeg hjælper jer med at have fokus på sanser og samregulering.

Vi lever alle et sansende liv!

Der er bare det ved det, at “sansende” betyder noget forskelligt for os alle. Nogle af os, kan virkelig godt lide berøringer, mens andre hellere vil have, at andre mennesker holder afstand.

Selv om vi måske ikke er bevidste om det, påvirker lyde, berøringer, smag lugte og bevægelser os dagen igennem. 

Vi oplever livet gennem vores sanser. Vi hører, smager, lugter, rører, ser og bevæger os omkring. Vi har sansninger inden i os, der hjælper os med at holde styr på hvordan vores krop har det fra øjeblik til øjeblik og fra dag til dag (interoception). 

Vi oplever en følelse af ro med nogle sanseoplevelser, mens andre sanseoplevelser overvælder os. 

Nogen søger nye input, mens andre trækker sig tilbage fra situationer for at reducere den mængde input der er til stede. 

sensory profile

Hvem kan få lavet en sensorisk profil?

 • Infant Sensory Profile 2 består af 25 udsagn, der besvares af forældre eller omsorgspersoner med børn i alderen 0–6 måneder.
 • Toddler Sensory Profile 2 består af 54 udsagn, der besvares af forældre eller omsorgspersoner med børn i alderen 7–35 måneder.
 • Child Sensory Profile 2 består af 86 udsagn, der besvares af forældre eller omsorgspersoner med børn i alderen 3–14 år.
 • School Companion Sensory Profile 2 består af 44 udsagn, der besvares af pædagoger og lærere med børn og elever i alderen 3–14 år.
 • Sensory Profile Adolescent/Adult består af 60 spørgsmål, og kan besvares af personen selv i alderen 11-65 år.

Resultatet af arbejdet er dels et billede af hvad jeres barn godt kan, og hvor barnet har brug for støtte. Med den viden kan vi nu udarbejde et program med øvelser og aktiviteter, som kan støtte barnet i den naturlige udvikling.

Barnets evne til sanseintegration er vital, når vi tænker på dets intellektuelle og fysiske udvikling. Vi har nok alle hørt om eksempler på, hvordan et barn, der f.eks. ikke kunne regne, kunne øge sin evne ved at lære at spille trommer. Mange studier har vist at udviklingen af hjernen, sanseopfattelsen og motorikken går hånd i hånd.

Trods denne viden har over 10% af de danske børn, der starter i skolen, motoriske udfordringer i så høj grad, at det påvirker deres trivsel, læring og sociale relationer. Som forældre er det vigtigt at få viden om, hvordan man bedst kan støtte sit barn ved at vælge de rigtige aktiviteter og implementere legende rutiner, der styrker sanseintegrationen.

Til institutioner

Jeg bliver også kontaktet af forskellige institutioner til at udfylde den Sensoriske Profil. Er du fra en institution, så kontakt mig gerne på mail for pris.

Har du spørgsmål?

Så har jeg svaret!

Få min allerbedste introduktion til den sensoriske profil

Det koster dig kun din e-mail.

Få mit mini-foredrag ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev.

Du kan hoppe med ved at taste dine oplysninger ind i boksen herunder 👇

Har du brug for en afklarende samtale med mig?

Book allerede den afklarende samtale i dag, så hjælper jeg dig med at skabe et overblik over dit barns situation.

Har du blot et spørgsmål, så tvivl ikke med at sende mig en mail. Det gør du ved at trykke her>>

Jeg besvarer den så hurtigt jeg kan.