Sensorisk Profil

Få lavet en sanseprofil på dit barn

Hos Leg med Sanserne tilbyder vi at lave en sensorisk profil (sanseprofil) af dit barn.

Hvad er en Sensorisk Profil?

En Sensorisk Profil er et ergoterapeutisk redskab, som er til gavn for alle, men er et særligt godt redskab, hvis I har bekymringer om barnet har udfordringer med sanseintegration.

Sensory Profile kan kortlægge dit barns sansemønster og dermed give os en idé om, hvilke øvelser der skal til, for at styrke dit barns motoriske udvikling.  Når vi har udfyldt og analyseret sanseprofilen, får I den udleveret, så evt. andre faggrupper kan bruge den, senere ved nødvendighed. I får inspiration til øvelser, som i kan bruge i jeres hverdag.

Telefon: 21 29 48 74   Email: kontakt@legmedsanserne.dk

Praktiske oplysninger

Hvad kan vi tilbyde?

Leg med Sanserne har i flere år tilbudt forældre til 0-4 årige børn, kurser i Stimulastik® – det vil sige i sansestimulation og motorik.

Vi bruger legen som metode, og gør det sjovt og festligt for børnene at ”træne”, og vi stimulerer forældrene til at bruge disse øvelser i deres leg med barnet hjemme.

Når vi laver en sensorisk profil på dit/jeres barn følges det op med en rapport, der indeholder gode råd til jer og jeres barn i forhold til håndteringen af forskellige situationer også for at undgå konflikter. I får udarbejdet en plan med aktiviteter og øvelser, der vil være vigtige for netop dit barns motorik, sanser og sanseintegration, og sikrer os at I som forældre kan lede disse aktiviteter.

Børneergoterapeut

Ergoterapeut Mie Kronbær er certificeret Stimulastik®– og sanseinstruktør, samt i Sensory Profile ved Børnespecialisterne.

Dette er med i forløbet

 • 1 stk Sensorisk profil
 • 2 konsultationer á 1 times varighed (inkl. undersøgelsen)
 • Udarbejdelses af en fyldestgørende rapport

 

Mulige Tilkøb:

 • Motorisk vurdering eller vejledning
 • Observation af barnets bevægemønster
 • Vurdering af barnets funktionsniveau
 • Forældre og barn instrueres i sanselege
 • Test af primitive reflekser

 

Se vores priser her>>

Foregår i vores lokaler på Rugårdsvej 15 A, 5000 Odense C, ved at iagttage barnet i aktiviteter og leg.

Pris og kontakt

Pris

Pris for sanseprofil med analyse og rapport og efterfølgende møde eksl. kørsel: kr. 5999,-

Kørsel efter statens takster.

Tilvalg

Test af Primitive Reflekser – se priser her>>

Kontakt

Send en email til kontakt@legmedsanserne.dk, så tager vi dialogen derfra – og får sat gang i et forløb, så hurtigt som muligt.

Information

Hvordan laver vi en sensorisk profil?

Vi laver den sensoriske profil på baggrund af samvær med barnet, iagttagelser af barnet i aktiviteter, lege og sociale sammenhænge samt ved hjælp af en samtale, hvor du/I som forældre får dybdegående spørgsmål omkring barnets reaktioner på forskellige sanseindtryk.

Hvem kan få lavet en sensorisk profil?

 • Infant Sensory Profile 2 består af 25 udsagn, der besvares af forældre eller omsorgspersoner med børn i alderen 0–6 måneder.
 • Toddler Sensory Profile 2 består af 54 udsagn, der besvares af forældre eller omsorgspersoner med børn i alderen 7–35 måneder.
 • Child Sensory Profile 2 består af 86 udsagn, der besvares af forældre eller omsorgspersoner med børn i alderen 3–14 år.
 • School Companion Sensory Profile 2 består af 44 udsagn, der besvares af pædagoger og lærere med børn og elever i alderen 3–14 år.
 • Sensory Profile Adolescent/Adult består af 60 spørgsmål, og kan besvares af personen selv i alderen 11-65 år.

Resultatet af arbejdet er dels et billede af hvad jeres barn godt kan, og hvor barnet har brug for støtte. Med den viden kan vi nu udarbejde et program med øvelser og aktiviteter, som kan støtte barnet i den naturlige udvikling.

Barnets evne til sanseintegration er vital, når vi tænker på dets intellektuelle og fysiske udvikling. Vi har nok alle hørt om eksempler på, hvordan et barn, der f.eks. ikke kunne regne, kunne øge sin evne ved at lære at spille trommer. Mange studier har vist at udviklingen af hjernen, sanseopfattelsen og motorikken går hånd i hånd.

Trods denne viden har over 10% af de danske børn, der starter i skolen, motoriske udfordringer i så høj grad, at det påvirker deres trivsel, læring og sociale relationer. Som forældre er det vigtigt at få viden om, hvordan man bedst kan støtte sit barn ved at vælge de rigtige aktiviteter og implementere legende rutiner, der styrker sanseintegrationen.

Hvornår er det en god idé med en Sensory Profile?

Det er en god ide at få lavet denne profil, hvis jeres barn har koncentrationsproblemer, har problemer med indlæring eller reagerer uhensigtsmæssigt (overreagerer eller underreagerer) på helt almindelige dagligdags situationer.

Hvordan oplever vi at barnet har problemer med motorik og sanseintegration?

Barnet vil typisk have et eller flere af disse tegn:

 • Dårlig balance, bliver let svimmel, er bange for højder
 • Klodset
 • Overdreven lys/lyd/lugt-følsomhed
 • Søvnbesvær
 • Vælger at være tilskuer fremfor aktiv i legene
 • Kan være vilde/urolige eller meget stille
 • Har indlæringsvanskeligheder
 • Bliver hurtigt træt og opgivende
 • Har svært ved at koncentrere sig
 • Har behov for meget faste rutiner
 • Har svært ved at mærke sin krop
 • Har svært ved at tage tøj af og på
 • Har et stort behov for kontrol
 • Er til én bestemt type mad
 • Har berøringsangst
 • Har svært ved at koordinere bevægelser

Barnet har brug for støtte

Hvis barnets sanseintegration ikke udvikles optimalt, kan det hæmme barnets motoriske, følelsesmæssige og intellektuelle udvikling. Det giver altid mening at træne barnets sanseintegration, da det i de fleste tilfælde vil give bedre forudsætninger for læring og udvikling. 

 

Læs mere ved Ergoterapeutforeningen

sensory profile

Kontakt os for en samtale om mulighederne med en sensorisk profil for dit barn