Ergoterapi

I praksis arbejder ergoterapeuter bl.a. med børn. De væsentlige opgaver som ergoterapeuten har i praksis, er at støtte børn såvel som deres forældre. Som ergoterapeut kan man f.eks. være med til at støtte familien i at formulere dens behov og ønsker om hverdagslivet, dens aktiviteter, drømme og mål for fremtiden.

En behandling kan foregå i barnets daginstitution eller i skolen i et egnet lokale, men kan også foregå i hjemmet hvis forholdene er til det.

Valget af behandlingsform afhænger af barnets aktivitetsproblematik og tager udgangspunkt i barnets ressourcer og behov. Behandlingen kan bl.a. omfatte:

  • Sansemotorisk træning
  • Træning af specifikke færdigheder, som f.eks. balance, perception, leg og samspil med andre børn.
  • Introduktion til hjælpemidler

Læs mere om ergoterapi til børn.